Tatrahasil s.r.o.


O FIRMEO firme

Značka Tatrahasil Poprad, pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995, spočiatku ako združenie dvoch samostatne podnikajúcich fyzických osôb Ľubomír Štellmach - Tatrahasil a Ing. Peter Smejkal - Tatrahasil, od roku 2013 aj ako právnická osoba Tatrahasil s.r.o. Zaoberá sa činnosťou na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vyhradených technických zariadení (poradenská a inžinierska činnosť, projekcia, školenia, činnosť technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika, odborné prehliadky a skúšky, revízie, kontroly a servis protipožiarnych technických a vyhradených technických zariadení).

Od roku 1997 sídli na adrese Lidická 39, 059 51 Poprad – Matejovce, kde sa nachádzajú kancelárie, dielne, sklady a garáže firmy). Pre účely vykonávania vyššie uvedených činností disponujeme dostatočným počtom odborne spôsobilých zamestnancov, kvalitnou počítačovou, servisnou, a dopravnou technikou.


1.1 Identifikačné údaje (pre účtovný styk a korešpondenciu).

Názov firmy, meno: Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL
Názov banky, jej sídla a číslo účtu: ČSOB a.s., pobočka Poprad č.ú.: 4007883596/7500
IBAN: SK91 7500 0000 0040 0788 3596
IČO: 32874294
IČ DPH: SK 1020731074
DIČ: 1020731074
Meno štatutárneho zástupcu: Ľubomír Štellmach
Ing. Peter Smejkal
Plná adresa vrátane PSČ: Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL
Lidická 39
059 51 Poprad - Matejovce


1.2 Identifikačné údaje (pre účtovný styk a korešpondenciu).

Názov firmy, meno: Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL
Názov banky, jej sídla a číslo účtu: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Poprad
č.ú.: 5051564247/0900
IBAN: SK76 0900 0000 0050 5156 4247
IČO: 32 877 714
DIČ: 1020725849
Meno štatutárneho zástupcu: Ing. Peter Smejkal
Plná adresa vrátane PSČ: Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL
Letná 3371/23
058 01 Poprad


1.3 Identifikačné údaje (pre účtovný styk a korešpondenciu).

Názov firmy, meno: TATRAHASIL, s.r.o.
Názov banky, jej sídla a číslo účtu: Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Poprad č.ú.: 492511607/0900
IBAN: SK15 0900 0000 0004 9251 1607
IČO: 36501930
IČ DPH: SK 2021932913
DIČ: 2021932913
Meno štatutárneho zástupcu: Ľubomír Štellmach – konateľ spoločnosti
Ing. Peter Smejkal – konateľ spoločnosti
Plná adresa vrátane PSČ: Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL
Lidická 39
059 51 Poprad - Matejovce


2. Finančné informácie o firme.

Ročný obrat v EUR cca 400.000,00 EUR


3. Referencie.

Chata pod Rysmi Téryho chata STU fakulta elektrotechniky Bratislava
Hotel Wellness Borovica Št.Pleso Whirlpool Slovakia s.r.o. Poprad Grandhotel Bellevue Horný Smokovec
Hotel Patria Štrbské Pleso Hotel Crokus Štrbské Pleso Hotel Poprad, Poprad
Grandhotel Praha Tatranská Lomnica Satel Slovakia a.s. Slovenský futbalový zväz
CIMA Slovakia s.r.o. LÚ Predná Hora Schüle Slovakia s.r.o.
Air Transport Europe s.r.o. Poprad Národná rada SR Bratislava Chata pri Zelenom Plese
Zbojnícka chata Mesto Poprad LÚ Dr.Ghura Tatranská Polianka
Kúpele Horný Smokovec Mesto Vysoké Tatry Hotel Atrium Nový Smokovec
Grandhotel Starý Smokovec GEIS SK s.r.o Zvolen Scametatra a.s.
Pasell Slovakia s.r.o. Šrobárov ústav Dolný Smokovec Kúpele Lučivná
Slovenský zväz sánkárov