Tatrahasil s.r.o.


OCHRANA PRED POŽIARMIochrana pred požiarmi

Poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi.
Inžinierska činnosť - projektovanie a vypracovávanie dokumentácii v PPO.
Výkon funkcie technika požiarnej ochrany.
Predaj hasiacich prístrojov, hydrant. komponentov a ostatných protipožiar. prostriedkov.
Kontroly a opravy hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov.
Projektovanie, montáž a kontroly elektrických požiarnych signalizácií.
Projektovanie, montáž a kontroly stabilných a polostabilných hasiacich zariadení.
Prehliadky, opravy a revízie požiarnych klapiek vzduchotechnických zariadení.
Kontroly požiarnych uzáverov.
Kominárske služby a kontroly komínových zariadení.
Školenia zamestnancov v oblasti ochrany pred požiarmi.